Cenník služieb

Jednoduché účtovníctvo

Počet zaúčtovaných položiek Paušál - neplatca DPH Paušál - platca DPH
1 - 50 25 € 40 €
51 - 100 45 € 60 €
101 - 200 85 € 120 €
200 a viac dohodou dohodou

Podvojné účtovníctvo

Počet zaúčtovaných položiek Paušál
1 - 50 45 €
51 - 100 85 €
101 - 200 160 €
200 a viac dohodou

Ceny sú orientačné a závisia od konkrétnej dohody s klientom. Pre presné stanovenie ceny je najlepšia individuálna konzultácia a dohoda s klientom.

Mzdy

1 - 7 zamestnancov 9 €
8 a viac zamestnancov dohodou

Cena za jedného zamestnanca zahŕňa aj spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia

Ročné zúčtovanie 1 zamestnávateľ 10 €
Ročné zúčtovanie viac zamestnávateľov 20 €

Daňové priznanie k dani z príjmu

Vypracovanie daňového priznania FO typ A 30 €
Vypracovanie daňového priznania FO typ B (prenájom, paušál) 50 €
Vypracovanie daňového priznania FO typ B (daňové priznanie, závierka) 70 €
Vypracovanie daňového priznania PO 150 €
Vypracovanie daňového priznania FO typ B (prenájom, paušál) 50 €

Spracovanie daňového priznania k DPH je obvykle zahrnuté v cene mesačného paušálu.

Konzultačné služby

Konzultačné služby v oblasti účtovníctva, daní a finančné poradenstvo 20 €/hod
Konzultačné služby pre našich klientov zdarma

Ostatné služby

Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel 6 €
Cestovný príkaz 4 €
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla 12 €
Spracovanie mesačnej štatistiky 10 €
Spracovanie štvrťročnej štatistiky 15 €
Evidencia a spracovanie DPH 10 €
Súhrnný výkaz k DPH 10 €
Účtovný zápis - podvojné účtovníctvo 0,90 €
Účtovný zápis - jednoduché účtovníctvo 0,70 €